Отдел Озеленяване

Екипите на  „Ти Ейч Консултинг“; са с дългогодишен опит в изпълнението на всички дейности, свързани с изграждането на една зелена площ. Стремим се да изпълняваме тези дейности не като самостоятелни проекти, а като част от пейзажното строителство, следвайки  основната концепция на проекта чрез комбиниране на строителството и озеленяването. Нашата цел е да претворим идеята в изпълнение с висококачествени материали и професионален подход.

IMG_1635

Озеленяването на дворове и градини е процес, включващ няколко етапа

[dt_vc_list]

 • подготовка на терена
 • нанасяне на проекта върху терена
 • засаждане на растителност и затревяване
 • зелени настилки – плочкопътеки и паркинг настилки.

[/dt_vc_list][dt_gap height=“25″]

Озеленяването на дворове и градини е процес, включващ няколко етапа

[dt_vc_list]

 • подготовка на терена
 • нанасяне на проекта върху терена
 • засаждане на растителност и затревяване
 • зелени настилки – плочкопътеки и паркинг настилки.

[/dt_vc_list]

Озеленяване подготвителни мероприятия

 • Почистване от плевелна растителност, дънери, строителни отпадъци, камъни и др.;
 • При необходимост се пристъпва към подобряването на почвата;
 • Торене на почвата;
 • Първично моделиране на терена. Грубо оформяне на терена, насипване и разстилане на хумусна почва;
 • Инженерна подготовка – фино подравняване на терена, изграждане на геопластики, укрепване на проблемни терени.

Нанасяне на проекта за озеленяване върху терена

 • Определяне на посадните места;
 • Изкопаване на посадни места и избор на технологии за засаждане;
 • Доставка на декоративната растителност, засаждане и укрепване;
 • Засаждане на цветна растителност;
 • Изграждане на плочопътеки;
 • Изграждане на скални цветни кътове и алпинеуми;
 • Създаване на аранжировки от камък;
 • Подготовка на терена за затревяване;
 • Затревяване с тревна смеска, чимове или хидропосев.

Засаждане на дървесна, храстова и цветна растителност

Зaсаждането се извършва целогодишно, с изключение на месеците когато температурата е отрицателна. При засаждането на растителност на гол корен,не трябва да се оставя извън почвата прекалено дълго време. Вкопава се дупка по-широка и по-дълбока от съда, в който е растението. На дъното се слага смес от оборски тор, пясък и почва. След засаждане почвата се притъпква и се полива. В следващите няколко седмици поливането трябва да е редовно, за да се прихване растението.

Засяването на семена се извършва в саксии или сандъчета. Почвата трябва да е фина, рохка и да не задържа вода. Семената се сеят на дълбочина два пъти големината им. Дребните семена се смесват с пясък, за по-лесно посяване. Съдовете със засяти семена се поставят на топло и светло място, защитени от преките слънчеви лъчи. Поливането трябва да е внимателно, за да не се изровят семената от почвата.

Ние избираме тревните смески според специфичните изисквания на терена – изложение, вид и тип почва и др. Винаги се грижим подбраните смески да са с гарантирана кълняемост и сертификат за качество. Най-добре е създаването на нови ливади да се извършва през пролетта или есента, когато климатичните условия и почвата са най-благоприятни. Услугата „Първо поддръжане”, която включва първоначално косене е включена в офертното предложение за изграждането на всеки обект, за да сме сигурни, че тревата, която е засята от нас ще има добър растеж и добър външен вид. Торенето на ново засятата тревна площ е задължително.

Тревният чим представлява трева отгледана предварително в продължение на минимум година, предназначена за незабавно и трайно създаване на всички типове тревни площи и озеленяване. Това е модерен и сигурен продукт, с който бързо и безпроблемно се затревяват всякакви терени. Тревният чим се полага през цялата година, с изключение на периодите с много високи или много ниски температури – това е изключително предимство, защото позволява реализирането на тревна площ във време, когато условията не позволяват сеитба.

Това е единствената система, която позволява успешното затревяване и озеленяване при определени условия на околната среда, без предварителна обработка на почвата. От икономическа гледна точка, хидропосевът е най-изгодната инвестиция, тъй като с една операция се извършат едновременно засяване, торене и напояване.Този метод е идеалното решение за всички проблеми, свързани със стерилността на почвата, с бавното покълване и с трудностите при през критичните периоди. Съставът на сместта и количествата за кв.м. зависят от цялостната ситуация на околната среда, където ще се извършва приложението.

[dt_gap height=“25″]

Озеленяване: Затревена паркинг настилка

Озеленяване: Плочопътеки на тревна фуга

Пътеките от този тип са едни от най-разпространените, тъй като за разлика от бетоновите настилки, плочопътеките на тревна фуга се сливат с околния ландшафт. Плочкопътеките могат да имат разнообразна форма и не насичат зелената площ, а съвсем дискретно минават през нея. Чрез тях може да се получи ефекта, който специалиста или клиента търси – да не бият на очи или обратното – да са акцент в тревната площ.

Зеленият паркинг все повече намира приложение в съвременният дизайн, тъй като освен функционалност и практичност, има декоративен ефект. При този тип настилки липсва ефекта на разместени, отлепени или потънали паркинг тела. Характеризира се и със способността си да се полага по стръмни склонове с цел, предпазване от земни свлачища и ерозия на почвата, както и за преодоляване на стръмни наклони.

Изпратете Запитване
[dt_gap height=“25″ /]
[contact-form-7 id=“3114″ title=“запитване“]
[dt_gap height=“25″ /]

[dt_gap height=“25″]

Продуктов каталог Озеленяване

[dt_gap height=“25″]

Озеленяване обекти

[dt_portfolio_slider show_title=“true“ show_excerpt=“true“ show_details=“true“ category=“%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%82%d1%84%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%be-%d0%be%d0%b1%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8-%d0%be%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%8f%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5″]