ЛАНДШАФТЕН АРХИТЕКТ

Фирма Ти Ейч Консултинг ООД е професионална фирма за озеленяване и снегопочистване,
предоставяща пълен набор от услуги в областта, търси да назначи служител на следната
позиция:
Ландшафтен Архитект

Основни задължения:

 • Проектиране: подготвя проектните предложения и разработки към партньорите на фирмата;
 • Изготвя проектно-сметна документация;
 • Съставя разчети за работна сила, материални ресурси, оборудване, временни бази, координация с подизпълнители и др.;
 • Извършва остойностяване и бюджетиране на даден проект;
 • Провежда пазарни проучвания;
 • Организира, отчита и осъществява контрол на СМР на обекта;
 • Изготвя актове за извършени работи.

Ако притежавате:

 • Завършено висше образование по специалността: Ландшафтен архитект;
 • Познание за действащата в България нормативна уредба;
 • Компютърна грамотност – MS Office, MS Project, AutoCAD, Photoshop;
 • Познания в областта на 3D визуализиране на проекти ще се считат за предимство;
 • Шофьорска книжка;
 • Умения за работа в екип;
 • Много добри организационни способности, умения за приоритизиране и координация на дейности;
 • Способност за взимане на бързи и адекватни решения;
 • Отговорно отношения към поетите задължения;
 • Лоялност и коректност в служебните взаимоотношения.

Ние Ви предлагаме:

 • Обучение, съобразено с изискванията на позицията;
 • Възможности за професионално развитие;
 • Приветлива работна атмосфера в млад и амбициозен екип;
 • Отлични условия на работа;
 • Целогодишна ангажираност;
 • Мотивиращо възнаграждение, обвързано с постигнатите резултати;
 • При необходимост – осигурена КВАРТИРА или ТРАНСПОРТ.
При проявен интерес, моля изпратете вашата автобиография. За директен контакт и въпроси
може да се свържете и на тел. 02 442 8266.
Благодарим, че избрахте Ти Ейч Консултинг ООД като потенциален Ваш работодател!