Контрол и одит

Качествен контрол и одит

Когато осъществявате голям проект, не винаги имате време за качествен контрол и одит на извършеното от фирмите изпълняващи част “Озеленяване”. Ако попаднете на недобросъвестна фирма партньор при озеленяването, има много неща които могат да бъдат объркани или извършени не според първоначалните спецификация на проекта.

Защо имате нужда от качествен контрол и одит?

Aвторският надзор служи именно за това – да бъдете сигурни, че по време на изпълнението идеята, която сте харесали, няма да се загуби. Проектантът като специалист най-добре би могъл да прехвърли идеята в същинското изпълнение, без да се случват изменения между проект и изграждане. Посещенията на обекта от ландшафтните ни архитекти цели проследяване на качеството на изпълнение на одобрения от клиента проект. Успоредно с това се провеждат и консултации с изпълнителите, както и с инвеститора.

Запитайте се: може ли засадените растения да са по-малко от реално поръчаните и платените? Бихте ли могли да определите състоянието и качеството на растителните видове, използвани във вашата градина или парк? Бихте ли могли да разпознаете, ако ви бъдат засадени други растителни видове, вместо тези които вие сте платили?

Защо Ти Ейч Консултинг?

Ние в Ти Ейч Консултинг  ЕООД разполагаме с квалифицирани кадри, които да направят качествения контрол и одит на проекта за озеленяване. Ние ще работим за Вашия интерес и ще се погрижим всичко, което сте поръчали, да бъде изпълнено точно според спецификациите на проекта.

Наши специалисти по качествен контрол и одит ще обходят и преброят всички засадени растителни видове. Ще сравнят вида и качеството им и ще изготвят детайлен отчет. Ще изготвим сравнителен анализ между реално установеното състояние на всички елементи на ландшафтната архитектура и проектната разработка. Анализът включва сравняване на  извършените строителни и монтажни работи и доставки с проектираните такива.

Бихме могли да разработим и консултантски доклад със синтезирани препоръки за подобряване на процеса на озеленяване и всички негови фази: от проекта до поддръжката на дадения обект. Това чувствително ще понижи разходите Ви за озеленяване и ще повиши качеството на зелените площи и съпътстващите ги архитектурни елементи.