Откоси

Проектирането и изграждане на откоси е част от цялостния етап по терасиране на дадена повърхност. Откосът е конструкцията, която има за цел да укрепи даден терен, елиминирайки благоприятните условия за образуване на ерозия.Крипто новини

 

Терасирането представлява фазата по подравняване на повърхността на терена, разделяйки го на по-малки зони. Така, освен по-лесното засаждане и по-нататъшна поддръжка на растителността, ландшафтните архитекти създават микросистема за контрол на насъбиращите се дъждовна вода и влага, като стимулира растежа на раститенията и значително укрепва почвата. Допълнителен плюс е създаването на подходяща среда за задомяване на някои видове птици, в зависмост от локацията на терасирания имот. Основни земни работи, които се извършват по време на фазата по терасиране на повърхността са: формиране и конструкция на откоси, габиони, подпорни стени, изкопи и насипи, както и геопластика.картина от скандинавски мъхmalchugani

[dt_gap height=“35″]

Каква е свързаността между откосите и ерозията?

Ерозията е природен процес, посредством който, при наличие на природни или антропогенни фактори, се нарушава почвения профил. Най-често срещаната причина за ерозия в съвременния ландшафтен дизайн е неправилното проектиране на откритите пространства.Ашваганда

Когато говорим за озеленяване и ландшафтна архитектура, то говорим за работа с живи организми. И растенията, както животните и хората, имат своите специфичини механизми на приспособление към дадена околна среда. В зависимост от условията на въздуха, нивата на вредни вещества в конкретния район, почвената покривка и др., растенията, а и почвата сама по себе си, имат нужда от своя период на адаптация, по време на който се добива синхрон между растителност, почва и заобикаляща среда.пътни такси италия

Често грешната архитектурна планировка на елементи като габиони, откоси и подпорни среди, води до разрушаване на процеса на адаптация между почва и растителност, водейки до разрушителна ерозия, свличания и загуба на времеви, материален и финансов ресурс от гледна точка на инвестиция в проекта.Натална карта

Откосите, при правилен инженерен дизайн, служат като скрепващ елемент от вертикалната планировка на терена. Подготвяйки площта за същинското озеленяване, ландшафтните архитекти използват този тип конструкция при създаването на голф игрища, паркове и друг тип открити пространства с разнообразна растителна покривка.Породи кучета

Повече от „Tи Ейч Консултинг“