[ultimate_heading main_heading=“„Ти Ейч Консултинг„ ООД – Нашият професионализъм е в oсновата на нашите постижения!“][/ultimate_heading]

Екипът на „Ти Ейч Консултинг“ взе участие в първото в България техническо „Ръководство за проектиране и изпълнение на зелени покриви и паркинг-покриви“ с автор инж. Орлин Илиев, под шапката на Българската асоциaция за изолации в строителството (БАИС).

Зелените покриви са детайлно разгледани в техните две разновидности – екстензивни и интензивни. Изяснена е тяхната структура, функцията на отделните конструктивни слоеве, като е уточнен и конкретният вид на хидроизолационната им система. За двата вида зелени плоски покриви са разработени детайли на хидроизолационните им системи.

Покривното озеленяване е нишата, която позволява на ландшафния архитект да развихри въображението си и да създаде хармонична, модерна и атрактивна среда.Mossaika

Ето защо, ние от ‚Ти Ейч Консултинг‘ изградихме и продължаваме да градим озеленяването на България, инвестирайки в качествени материали и функционален дизайн.

Предимствата..

  • Покривното озеленяване е ивестиция с висока възвръщаемост, тъй като в голяма степен намалява разходите за отопление и климатизация и удължава живота на покрива.
  • Растителния слой поема около 20% от прахта и вредните вещества, които се съдържат във въздуха.
  • Бавното изпаряване на дъждовните води, от почвата върху покрива, допринася за опазването на естествената влага на въздуха и създаването на здравословен климат.
  • Oсигуряваефективна шумоизолация на сградата.
  • Създава допълнително зелено пространство, което автоматично се превръща в любимо място за почивка и организиране на незабравими коктейли и събития.
  • Увеличава дълговечността на покривната изолация; подпомагат проблема с охлаждането (естествени климатични съоръжения), дори и при много висока външна температура.

Редакционен съвет:

– проф. д-р инж. Димитър Назърски – главен редактор;

– доц. д-р Ценка Кунева – част Растителност;

– ланд. арх. д-р Галина Янчева – част Субстрати;

– проф. д-р инж. Петър Стефанов  – част Пътно строителство;

– ас. д-р инж. Марин Дончев – част Пътно строителство;

– гл. ас. д-р инж. Емил Цанов  – част ВиК.

Ръководството може да намерите във верига книжарници Сиела.