Терасирането представлява процес по изграждане на хармонични хоризонтални повърхности. Счита се за ключова фаза при проектирането на градини и дворове от разнообразен стил.картина от скандинавски мъх

Терасирането е част от цялостния процес по създаване вертикална планировка на даден терен. Основната функция на т.нар. “тераси” е подравняването на площи с големи височинни разлики, както и значително улесняване на последващите фази по озеленяване и засаждане на разнообразна растителност.Крипто новини

Основно предимство на терасирането е съкращаването на вероятността от образуване на ерозия при стръмни пространства, разделяйки голямата площ на по-малки зони, които лесно абсорбират влагата и я преразпределят равномерно. При определен тип проекти, като огромни оголени имоти, които не са били използвани с никакво предназначение, терасите се явяват като своеобразен контрол на разпределението на дъждовните води. Това, освен възможност за развитие на участъка в по-нататъшен проект, създава и благоприятни условия за задомяване на различни птичи видове, които намират този тип среда за подходящ при гнездене.Ашваганда

[dt_gap height=“25″]

Най-често използваният начин за изграждане на отделни терасни зони е чрез икопи и насипи, което прави процесът едновременно бърз, стабилен и щадящ от гледна точка на ресурси. Друг често срещан метод е чрез изграждането на т.нар. подпорни стени или габиони. Интегрирайки този тип конструкции в цялостната архитектура на терасата, отново се набляга на устойчивостта на участъка, елиминирайки благоприятните условия за образуване на ерозия и свличане на почвата. Габионите, освен приятен естетически завършек, са стабилно решение, което може да бъде конструирано бързо, но да не окаже силно влияние върху бюджета.пътни такси италия

Правилно изградените основни, на база които терасирането може да бъде завършено, са добре закотвени в земята. Така, при силни бури, поледици или големи температурни разлики, те ще останат стабилни и няма да поддадат. Това осигурява и дълготрайност на крайния продукт – в повечето случаи богати на зеленина дворове, частни градини и обществени паркове.Натална карта

Най-често използваните материали при изграждане на тераса са природни – дърво и камък. Едновременно ефектни и ефективни решения се постигат и чрез бетонни късове, тухли и специализирани зидарски материали с изключителна устойчивост и качество.Породи кучета