РЪКОВОДИТЕЛ ЕКИП/ БРИГАДИР

Фирма Ти Ейч Консултинг ООД е професионална фирма за озеленяване и снегопочистване, предоставяща пълен набор от услуги в областта, търси да назначи служител на следната позиция:

Ръководителят екип носи отговорност за изпълнението на всички дейности по озеленяване, снегопочистване, поддържане, качествено и в срок, в поверените му екип и обекти.

Основни задължения:

 • Организира работните процеси и съгласува графиците на работниците;
 • Контролира трудовата дисциплина и спазването на вътрешнофирмените правила за работа;
 • Контролира работата с професионални машини, работно оборудване и механизация;
 • Следи за изпълнението на всички дейности по обекти;
 • Взима участие в процеса на изпълнение по обекти.

Ако притежавате:

 • Средно или висше образование: Ландшафтна архитектура, Агрономство, Горско стопанство, друго подходящо;
 • Предишен опит на подобна позиция;
 • Шофьорска книжка;
 • Умения за работа в екип;
 • Много добри организационни способности, умения за приоритизиране и координация на дейности и екипи;
 • Способност за взимане на бързи и адекватни решения;
 • Отговорно отношения към поетите задължения;
 • Лоялност и коректност в служебните взаимоотношения.

Ние Ви предлагаме:

 • Обучение, съобразено с изискванията на позицията;
 • Възможности за професионално развитие;
 • Приветлива работна атмосфера в млад и амбициозен екип;
 • Отлични условия на работа;
 • Целогодишна ангажираност;
 • Мотивиращо възнаграждение, обвързано с постигнатите резултати;
 • При необходимост – осигурена КВАРТИРА или ТРАНСПОРТ.

При проявен интерес, моля изпратете вашата автобиография. За директен контакт и въпроси може да се свържете и на тел. 02 442 8266

Благодарим, че избрахте Ти Ейч Консултинг ООД, като потенциален Ваш работодател!