window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-63301645-21');

Земни работи

Завършен е проектът “Паркоустройство” на Резиденшъл Парк

Завърши частта от проект “Паркоустройство”, касаеща общите зелени част на “Резиденшъл Парк София”. Жилищният комплекс от затворен тип претърпя основна обработка, след края на която бяха налични освежени зелени пространства за отдих и разходка, детска площадка с игрови кът и барбекю зона.

Подпорни стени

Подпорната стена е структура, която има за цел да изгради или укрепи даден ландшафтен пейзаж. Представлява изключително здрава и стабилна конструкция, която придържа почвата от едната страна, но същевременно е свободно стояща от другата.

Геопластика

Геопластиката представлява ландшафтно-архитектурен елемент, изгражда разнообразие в релефа на пейзажа, спомага за преодоляване на различни височини и често служи като чисто декоративен елемент, с помощта на който се отглежда разнообразна растителност.

Откоси

Проектирането и изграждане на откоси е част от цялостния етап по терасиране на дадена повърхност. Откосът е конструкцията, която има за цел да укрепи даден терен, елиминирайки благоприятните условия за образуване на ерозия.

Заглавие

Go to Top