През месец септември 2014 година “Ти Ейч Консултинг” завърши озеленяването на едно от най-модерните частни училища в страната. То се намира в полите на Лозен планина с прилежаща площ 14 дка, на които са изградени паркова площ, покривно озеленяване, футболно игрище изпълнен с висококачествен тревен чим, амфитеатър и детска площадка на открито.

В обхвата на дейностите, които бяха извършени на обекта влизат вертикална планировка и моделиране на терена, засаждане на дървесно-храстови масиви, затревяване, изграждане на автоматизирана поливна система, ектензивно покривно озеленяване, както и изграждане на атрактивен скален кът наподобяващ скална река.

Изграденото озеленяване е в хармонична връзка със сградата и допринася за подчертаване на нейната архитектура.