Един от ново изградените обекти на “Ти Ейч Консултинг” е луксозният шоурум на Бавария Ауто.

Озеленяването е изчистено, модерно и в унисон със сградата, която е решена в индустриален стил. При изграждането на зелените площи екипът на Ти Ейч Консултинг” подходи с много внимание към детайлите. Тревната настилка е изпълнена с тревен чим като предхождащата подготовка на терена включваше фино подравняване на насипаната хумусна почва и валиране

Около цокъла на сградата е направена настилка от мит речен камък, а главният вход към сградата посреща посетителите с интересна и цветна дървесно-храстова композиция.