Към края на месец септември, 2017 г. Ти Ейч Консултинг ЕООД изпълни озеленяване на жилищна сграда на “ГАМА”, намираща се на бул. “Г.М. Димитров” , гр. София. На обекта бяха изпълнени следните елементи:

  • Ландшафтно Проектиране и осъществяване на Авторски надзор по всички специалности;
  • Вертикално планиране;
  • Механизирано почистване на прилежащите зелени площи;
  • Озеленяване;
  • Изграждане на Автоматизирано Напояване;
  • Полагане на кашпи с подходяща растителност;
  • Доставка на хумус, чакъл, разделителни ленти, декоративен камък и други.

В последствие фирмата извършва регулярна поддръжка на обекта, като запазва безупречния декоративен ефект на изградените площи и автоматизираната напоителна система.