Към края на месец юни, 2019 г. Ти Ейч Консултинг ЕООД изпълни озеленяване на жилищна сграда на Сънденс Резиденс, намираща се в кв. “Манастирски Ливади”, гр. София. На обекта бяха изпълнени следните елементи:

 • Ландшафтно Проектиране и осъществяване на Авторски надзор по всички специалности;
 • Вертикално планиране;
 • Механизирано почистване на прилежащите зелени площи;
 • Озеленяване;
 • Изграждане на Автоматизирано Напояване;
 • Изграждане на Покривно Озеленяване;
 • Полагане на дренажен слой за покривно отводняване;
 • Доставка и механизирано качване до ниво на олекотен почвен субстрат за покривно озеленяване;
 • Доставка на хумус, чакъл, разделителна лента, декоративен камък и други;
 • Подбор, доставка и засаждане на декоративна растителност;
 • Затревяване.

В последствие фирмата извършва регулярна поддръжка на обекта, като запазва безупречния декоративен ефект на изградените площи и автоматизираната напоителна система.