Проектантския екип на Ти Ейч Консултинг ЕООД работи отдадено по изработката на проекти част „Паркоустройство” на главния вход, Детската Площадка, Барбекюто, и парка в кв. 16 на жк. София Парк. Ти Ейч Консултинг ЕООД завърши изпълнението на озеленяването на централен парк на жк. София Парк през ноември месец, 2011 год.

В обсега на дейностите изпълнени от компанията ни са: вертикална планировка посредством вкарване на хумусна почва и подравняване на терена; изграждане на открити дренажи; затревяване и засаждане на дървесно – храстови групи, изграждане на автоматизирана напоителна система със американски специализиран продукт.

В последствие през 2013 год. Ти Ейч Консултинг ЕООД изпълнява спортния футболен терен, който се намира във обсега на парка, посредством високо-качествена изкуствена настилка. До момента Ти Ейч Консултинг ЕООД поддържа изградените зелени площи в жк. София Парк.