Работно проектиране на различни зони прилежащи на мола;
Изпълнение на вертикална планировка на прилежащия терен – включително изграждане на атрактивни и модерни подпорни стени от габиони над търговски комплекс ИКЕА и част от ССРМ.
Габионите са изградени от доломит с фракция 63-150 мм.;
Изграждане на същинско озеленяване на прилежащите към мола зелени площи;
Хидропосев – бързоразвиваща се технология използването, на която е сигурно средство за доброто разпределение на семената и гарантиране на тяхното покълване, както и за перфектното моделиране на терена;
Полагане на тревни чимове – дава моментален декоративен ефект;
Изграждане на Подземна Автоматизирана Напоителна Система на ССРМ включително изграждане на специфично подземно капково напояване – Дискретно и невидимо за непрофесионалното око и спомага за перфектния естетически вид на тревните площи);
Изграждане на Автоматизирана Подземна Напоителна Система на обществен парк над ССРМ – 20 дка.;
Изграждане на геопластики заедно с интензивно покривно озеленяване по цялата площ външна площ на мола;
Озеленяване на терасиран терен над вътрешното кръгово в южната част на ССРМ;
Проектиране и изграждане на обществена зона – кръгово движение пред главен вход на ССРМ.
В последствие фирмата осъществява и поддръжката на зелените площи (интериорни и екстериори),
на автоматизираната напоителна система и снегопочистване.

Озеленени площи:

Околно прилежащо пространство ССРМ – 8 дка.;
Обществен парк над ССРМ – 7 дка.;
Кръгово движение и прилежаща зона главен вход – 4,5 дка.