Ти Ейч Консултинг” ЕООД изпълни озеленяване с екстериорни кашпи за по-добър облик на дворното пространство на централния офис на фирмата Възложител.