За да реализираме проекта, без аналог за България по размери, специфика и технология за изпълнението на интензивния, наклонен покрив, ние от „Ти Ейч Консултинг“ преминахме през следните етапи:

Дренаж и отводняване:

Фирма „ЕСХА“ разработи система за осигуряване на оптимален дренаж, отводняване и задържане на водното ниво. Тази система обслужва и нуждите от водонапояване за покривното озеленяване. Технологията е изключително лека и лесна за полагане, осигурява пълна защита на хидроизолацията.

Почвен субстрат:

Още по-интересен направи проекта и факта, че използвахме чист хумусен субстрат, с цел да запазим минералните и плодородни качества на почвата за дълги години, а не широкоразпространените олекотени субстрати, които с годините влошават своите минерални и плодородни качества.

Поливна система:

Предвид спецификата на обекта при избора на подземната напоителна система отново не се използва стандарта за поливане на тревни площи с разпръсквачи, а с подземно капкова напояване от марката “RainBird”.

Поради наклонената повърхност на терена и особеността, че всички води ще се оттичат в долната повърхност на покрива, това решение за автоматизирано напояване беше възможно най-доброто, за да може да се регулира влажността чрез сгъстяване или разреждане на капковия маркуч. Освен всички други предимства, подземното капково напояване осигурява и равномерно поливане, като по този начин няма опасност от гъбични заболявания и същевременно се редуцира разхода на вода.

Архитектурни елементи съпътстващи озеленяването:

Това са фукционално и естетически оформени кътове за сядане с пейки и кашпи изградени от габиони и седалки от декинг. Тези кътове са заобиколени от декинг. Камък, дърво и растения хармонират обстановката на покривната градина, като и предразполагат посетителите да се почувстват сред природа в условията на градска среда.

Алейната мрежа също е изградена от декинг, това беше истинско предизвикателство от страна на конструкция и монтаж поради 12%-товия наклон на терена. Екипа ни преоделя различни типови неравности така, че декинга да има визията и усещането на една повърхнина с плавни наклони.

Освен алеите от декинг, друг интересен архитектурен елемент бяха монтираните пейки по обшивката на най-високия покрив, подчертаващ външната тераса прилежаща към басейна, изградена отново от декинг.

Като материал използвахме специално доставена африканска дървесина – масарандуба, която притежава отлични характеристики, като твърдост и издръжливост на атмосферни условия.

Тревни площи и декоративни храстови групи:

Изцяло изградени с тревен чим, зелените площи имат уникален характер, който се допълва и от декоративни храстови групи. Около 120 м2 растителност е проектирана и изпълнена в нестандартно задигнати метални клоцове. Крайният резултат на цветарниците е неповторим.

Други акценти са засадените разнообразни видове декоративни треви и клоцове изградени от габиони, в които са засадени красиви магнолии.

При проектирането заложихме на прави и остри геометрични форми, придаващи отличителна и начупена визия, която да кореспондира и с раздвижените елементи на стените за катерене, находящи се в близост до озеленения терен.