Автоматизирани поливни системи

Отдел Автоматизирани Поливни Системи

Изграждането на надземни и подземни поливни системи е в основата на правилното поддържането на устойчиви зелени площи. 

За ефективната работа на различните видове поливни системи е необходимо да се съобразят множество фактори. Не забравяйте, поливните системи могат да се превърнат в един от най-големите Ви помощници при поддържане на зелени площи.

Ти Ейч Консултинг е професионална фирма за озеленяване в София и страната, която разполага с отдел за проектирането, изграждането и поддържането на автоматизираните поливни системи. 

В основата на изграждането на автоматизирана система е и изборът на специализиран продукт. При нас ще откриете широка гама продукти, като програматори, електромагнитни клапани, капкови маркучи, роторни разпръсквачи и всякакъв тип аксесоари за поливна система.

1. Проектиране на поливни системи

Първата стъпка започва с оглед и извършване на необходимите измервания (наличие и достъп до воден източник, дебит, налягане и пр.) на терена от нашите специалисти.

След одобряване на дендрологичен проект при изграждане на озеленяване се преминава към изготвянето на проекта за автоматизирана поливна система.
Проектът за автоматизирана напоителна система включва:

 • Работен проект „Тръбна разводка“ и „Поливно покритие“ със спецификация на всички необходими компоненти;
 • Детайли на някои от компонентите;
 • Количествено – стойностна спецификация на материалите.

2. Изграждане на поливна мрежа

След съгласуване и одобрение на проекта за автоматизирана поливна система се преминава към неговото изпълнение. То започва с изкопаване на изкопите за полагане на тръби, шахти, кабели и специализиран продукт.

Преди зариване на изкопите, се прави тест за качествено свързване и правилна работа на специализирания продукт. След зариване на изкопите следва фина настройка на специализирания продукт и финален тест.

3. Поддръжка на устройствата

Ние от Ти Ейч Консултинг предлагаме професионално поддръжане на автоматизирани поливни системи:

 • Зазимяване и отзимяване на поливна система;
 • Почистване на филтри и клапани;
 • Настройка на поливната система според сезона;
 • Настройка и подмяна на разпръсквачи;
 • Подмяна на разпръсквачи, дюзи и капково напояване (при необходимост);
 • Оптимизация на поливната система.

Автоматизираната поливна система е съвкупност от тръби, фитинги, специализирани продукти и други материали. Те се оразмеряват и избират на базата на изготвен вече проект.

С помощта на автоматизираните поливни ситеми вие получавате интелигентно и икономично поливане на зелените площи. Чрез автоматизираната система за поливане, вие си осигурявате:

 1. Оптимален воден режим за всички растения в градината
 2. Оптимизиран разход на вода
 3. Спестено време

Какви са основните компоненти на всяка поливна система?

 • Тръби и фитинги – те са под земята. Това са елементите, които свързват продукта. Фитингите са различни видове, като дейността им е смяна на посоката и/или добавяне на нова тръба.
 • Специализиран продукт – За да работи добре една поливна инсталация има нужда от ефективни и устойчиви продукти. В следствие дългогодишния си опит като световни лидер на пазара, фирми като Rain Bird и Hunter предоставят на своите клиенти едновременно качество на продуктите, както и най-широката продуктова гама на пазара: пръскащи глави, ротори, клапани, 230V или акумулаторни контролери, фитинги за капково напояване на ландшафта, аксесоари и др.
 • Разпръсквачи:
 • Разпръсквачи тип Spray – използват се за малки тревни и ландшафтни пространства.
 • Разпръсквачи тип Rotor – използват се за малки до средни тревни и ландшафтни пространства.
 • Капково напояване – това е най-ефикасният метод за поливане на дървесно-храстовите масиви. Ефикасността на капковото поливане е близо 90% и повече, за разлика от поливката на масивите с разпръсквачи, чиято възлиза на около 75-85%. Капковото напояване бива надземно и подземно.
 • Електромагнитни клапани – това са устройства, които при подаване на ел. импулс пускат и спират водата в поливните кръгове намиращи след тях.
 • Аксесоари – те биват най-различни в зависимост от ралята, която вършат в поливната система.
 • Най-общо това са различни сензори и датчици, шахти за електромагнитни клапани, филтри, анти-дренажни клапани, хидроизолационни връзки, конични накрайници и т.н.
 • Програматори – програматора представлява ‚‚мозъка‘‘ на една поливна система. Неговата работа е да управлява електромагнитните клапани, играещи роля на спирателни кранове преди дадения кръг на поливната система.. Съществуват такива, които работят и под вода. Повече за различните видове програматори може да намерите в нашия онлайн магазин.