Поддържане на зелени площи

Отдел поддържане на зелени площи

Озеленяването и поддръжката изискват много време и знания относно интервалите на поливане, косене, плевене, окопаване, подхранване. Трябва да се съблюдават с подходящото време за засаждане на нови растения и правилното третиране с торове и препарати за растителна защита.

Забързани в своето ежедневие, понякога забравяме за озеленяване и поддръжка на градината, пропускаме да я полеем или не забелязваме бурените, които избуяват в нея, а когато отново имаме време за мястото, което ни дарява с радост, вече е твърде късно или твърде скъпо да се поправи.

Поддържане на тревен килим

 • Косене и извозване на растителен отпадък до депо;
 • Кантиране;
 • Валиране;
 • Аериране;
 • Вертикулиране;
 • Торене с комбинирани торове според нуждите на тревата;
 • Подсяване (при необходимост);
 • Опесъчаване;

 • Плевене;
 • Третиране със селективен хербицид;
 • Оборка на сухи листа и отпадъци.

Поддържане на дървесно-храстова растителност

 • Подрязване на дървесно-храстови групи;
 • Подрязване на жив плет;
 • Окопаване на дървесно-храстови групи;
 • Кантиране;
 • Плевене;
 • Торене с комбинирани торове според нуждите на растителността;
 • Премахване на сухи растителни части;
 • Растителна защита – третиране на растенията с препарати срещу болести и вредители (при наличие на такива);
 • Събиране и извозване на растителен отпадък, сухи листа и клони.

Поддържане на интериорна растителност

 • Поливане;
 • Почистване на растенията от сухи листа и прецъфтели цветове;
 • Оросяване на растенията;
 • Торене със специални торове според нуждите на интериорните растения;
 • Растителна защита – третиране срещу болести и вредители (при наличие на такива);
 • Пресаждане на растителността в по-големи контейнери (при необходимост).

Зазимяване и отзимяване на растителност

 • Подхранващо торене;
 • Вертикулация на тревния чим;
 • Връзване и укрепване на растителността;
 • Подрязване и оформяне на короните на дървесна растителност;
 • Храстова растителност – превръзване и увиване;
 • Допълващо мулчиране;
 • Почистване на зелените площи от опадали листа и растителни отпадъци.

Допълнително засаждане

 • Засаждане на дървесна растителност;
 • Засаждане на храстова растителност;
 • Засаждане на цветна растителност;
 • Сезонно зацветяване.
Summary
Озеленяване и поддръжка на зелени площи
Service Type
Озеленяване и поддръжка на зелени площи
Provider Name
Ти Ейч Консултинг, Telephone No.+359 2 442 82 66
Area
България