Покривно озеленяване

Покривите на сградите са много подходящи за интензивно или екстензивно озеленяване, особено ако покривната конструкция позволява това. Инвестицията се възвръща отчасти чрез спестяване на разходите за отопление и климатизация, и удължаване  живота на покрива. Растителния слой поема около 20% от прах и вредни вещества, които се съдържат във въздуха. Бавното изпаряване на дъждовните води, от почвата върху покрива, допринася за опазването на естествената влага и създаването на здравословен климат.Озеленените покриви:

  • Oсигуряват защита срещу проникване на шума вътре в сградата;
  • Създават допълнително открито пространство, което автоматично се превръща в любимо място за почивка и организиране на незабравими коктейли и събития;
  • Увеличават дълговечността на покривната изолация; подпомагат проблема с охлаждането (естествени климатични съоръжения), дори и при много висока външна температура.

Зелени покриви

Проектирането и изграждането на зелени покриви изисква използването на специално подбрани растителни видове, които могат да оцелеят при по-тънък слой почвен субстрат и по-сурови климатични условия. Това е система, която най-малко натоварва конструкцията на покрива, като същевременно защитава покривните  покрития от щети, породени от  ултравиолетовите лъчи и от механични повреди.

  • Увеличава дълговечността на покривната изолация.
  • Подпомага проблема с охлаждането (естествени климатични съоръжения), дори и при много висока външна температура.