Чертежи за планиране: Ето какво казват архитектите за чертежите за планиране

Тази статия ще ви преведе стъпка по стъпка през процеса на изготвяне на вашите чертежи за планиране, което ще увеличи шансовете ви за получаване на разрешение за планиране.

Той не само ви показва как да изработите вашите планови чертежи, той обяснява какво резонира с проектите за развитие и защо. Ще получите примери за страхотни примери за чертежи на разрешение за планиране и обяснение защо работят толкова добре.

Най-добре е да започнете с определението за планиране на чертежи…

За какво точно са чертежите за планиране?
Чертежите за планиране са архитектурните чертежи, които нашите клиенти трябва да представят като част от всяко заявление за разрешение за планиране, което искат да направят. Те са основен инструмент за архитектите и клиентите да комуникират своята визия, така че проектантите да разберат как проектът им се вписва в пейзажа като цяло.

Истината е, че тези чертежи се нуждаят от умения, опит и прецизност при тяхното изпълнение, за да предадат правилно размерите и мащаба на проекта на служителя по планирането, така че той да одобри приложението като цяло. По-късно тези планови чертежи са ключови за изграждането и оборудването на проекта.

Как се вписват в приложението за планиране като цяло?
Заявленията за разрешение за строеж включват главно писмени описания на застрояването, което трябва да се осъществи – сложна задача сама по себе си – но чертежите за планиране дават необходимата цялостна представа за това как изглежда проектът във връзка със заобикалящите го сгради. Като се има предвид, че много плановици на общини често са преуморени и стресирани, тези планови чертежи могат да представят визуална информация във формат, който е по-бърз за разбиране по отношение на общото оформление на проекта, масата и контекста.

Това е наистина полезен и ефикасен начин за проектантите да получат първоначално впечатление за проекта и да видят как се вписва в заобикалящата го среда, преди да разгледат детайлите на проекта в разширения писмен раздел.

Колко подробни трябва да бъдат те?
Като се има предвид тяхната необходимост от бързо предаване на пространствена и контекстуална информация на проектанта, оценяващ вашия случай, чертежите на разрешение за планиране са различни от тези, които можете да намерите на други, по-късни етапи, като контрол на сградата. В този ранен момент чертежите на планирането не е необходимо да бъдат прекалено подробни като чертежите на строителните разпоредби (и наистина понякога е по-добре да не давате на проектанта нещо, в което да бърка!), но те трябва да предоставят точна представа за ефектите на проектът ще има в непосредствена близост в мащаб от 1:1250 до 1:50.

След като знаете какво трябва да правят чертежите на разрешение за строеж, по-долу сме изброили някои примери за чертежи на разрешение за строеж, които ще ви трябват във вашето приложение, за да ви помогнат да разберете защо са толкова важни, както и разликите между различните видове.

Да започваме…

План за разположение на обекта
По принцип планът за местоположение на обекта е база от карта, която показва местоположението на мястото на приложение по отношение на съседните пътища, сгради и друга земя. Тези планове дават представа за гъстотата на даден район и помагат да се прецени дали едно разширение или ново строителство е подходящо за околността. Плановете за местоположение на обекта трябва:

Бъдете взети от актуална база за изследване на боеприпаси или от еквивалентен стандарт.
Бъдете в подходящ мащаб 1:1000, 1:1250 или 1:2500 за по-големи обекти.
Покажете посоката на север.
Когато е възможно, покрийте лист хартия А4 с мястото на приложение в центъра на плана.
Покажете границата на мястото на приложение, очертана в червено; това трябва да включва цялата земя, необходима за осъществяване на предложеното развитие (напр. земя, необходима за достъп до обекта от обществена магистрала, места за видимост, озеленяване, паркинг и открити площи около сградите.
Покажете всяка друга съседна земя, собственост на кандидата, очертана в синьо.
Показване на имена и номера на съседни пътища.
Идентифицирайте достатъчно пътища и/или сгради на близката земя, за да сте сигурни, че точното местоположение на мястото на приложение е ясно. Например, в селските райони обикновено ще трябва да покажете два пътя с имена.
План за разположение на обекта (блоков план)

Планът за оформление на сайта е по-подробен в мащаб и показва по-изчерпателно оформление на вашия конкретен сайт. Уточнява връзката на предлаганите работи с границите на имота, близките пътища и съседните сгради.

Като се има предвид тази необходимост от детайли, тези чертежи често отнемат време, но тук идва нашият опит и нашите услуги са най-ценни за вас. Повечето приложения трябва да включват съществуващ план за оформление на сайта, както и предложен план за оформление на сайта. За прости приложения съществуващият и предложеният обект могат да бъдат комбинирани и показани на един план, стига това, което съществува, какво се предлага и това, което трябва да бъде разрушено, е подчертано и пояснено ясно. Освен това плановете за оформление на сайта трябва също така:

Бъдете в мащаб 1:200 или 1:500
Покажете предложеното развитие, всички съществуващи сгради и постройки, градината и други открити площи.
Покажи предложените сгради засенчени.
Покажете позицията и размера на всички прозорци и врати (съществуващи и предложени).
Запомнете: Трябва да опишете от какво ще бъдат изработени покривното покритие, облицовката на стените и дограмите и вратите в допълнение към техния дизайн, напр. „двойни римски бетонни плочки“, „груба мазилка“ и т.н. Ако предложените материали съвпадат точно с тези на съществуващото жилище, това може да бъде посочено в плановете.

жив плет