window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-63301645-21');

Засаждане на растителност

Тревен чим или семена? – Кое да изберем

Изборът на вид морава е нещо повече от подбора на сорт трева, който е подходящ за зоната на отглеждане и климатичните особености на вашия географски район.

Дървени колчета и разпънки за укрепване на широколистни дървета

Укрепването на едно дърво е необходимо, когато то е още младо, току що засадено или с нарушена структура ...

Засаждане на дървесна, храстова и цветна растителност

Засаждайки растителност, ние засаждаме живот. Разнообразието от видове в една градина, двор или парк, са предпоставка както за настроението на посетителите, така и същевременна грижа към околната среда.

Заглавие

Go to Top