window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-63301645-21');

Roof Landscaping

Roof Landscaping

Green Roofs

Покривното озеленяване помага за развитието на модерната градска среда. Бидейки част от активния, неспирен и натоварен ритъм на големия град, всеки един от нас вдишва огромно количество вредни емисии, образувани от прекомерната употреба на неустойчиви и неприродосъобразени транспортни алтернативи.

Заглавие

Go to Top