Дейности по изграждането на обекта:

  • Изготвяне на проект по част Интериорно Озеленяване;
  • Доставка и позициониране на интериорни кашпи;
  • Доставка и засаждане на интериорна растителност;
  • Доставка и засаждане на растителност в предварително изградени кашпи.