През м. Септември 2016 г. фирма „Ти Ейч Консултинг“ ЕООД, завърши изграждането на интериорно озеленяване и зелени вертикални стени с разнообразни и екзотични видове растителност, за по-добър облик на интериора и раздвижване на пространството на офис на фирма „Минстрой Холдинг“ АД.

Използваната интериорна растителност е съобразена с особеностите на интериора, както в цветово така и в композиционно решение. От растенията преобладават най-много цъфтящите видове с различна цветова багра и форма, която допълва и внася повече цвят и свежест в интериора.

Интериорното озеленяване на офисното пространство е изградено на базата на направен проект за интериорно озеленяване от фирмата Изпълнител. Бяха предоставени на Възложителя два варианта на интериорното проектиране, в различен стил, като от двата проекта в крайна сметка се обединиха части и се получи една красива комбинация от цветове и форми.

Преобладават отделни кътове с различни видове орхидеи /Phalaenopsis spp. и Cymbidium spp./ в миксирани цветове, като една част от тях е ситуирана във водният ефект като 5 отделни орхидариума, с по 3 броя Phalaenopsis във всеки един от тях. Самият воден ефект представлява водна площ с каскадна стена, по която се стича водата. И непосредствено зад самата водна каскада е изградена зелена вертикална стена. От декоративните елементи са заложени бели и черни камъчета и цветен мулч.

За разчупване на интериора непосредствено в озеленените площи са ситуирани 3 броя светещи кашпи със Spathiphyllum в бял цвят за контраст на черния декоративен камък под самите кашпи.

Също като декоративен елемент присъства вида Saintpaulia, разположен между белия и черния камък,който има визия на зелен килим.

От двете страни на главния вход са изградени две по-малки зелени стени, с преобладаващи листно-декоративни и по-малка част цъфтящи видове. Направеното към зелените стени декоративно осветление засилва контраста на отделните цветове и растения и внася повече динамика и раздвижване на пространството.

Тъй като офисното пространство е на два етажа, с голяма височина на партерното пространство, цветарниците изградени на ниво 2, представляват добра отправна точка за наблюдение на самото партерно озеленяване, като поглед отгоре. В тези два цветарника са използвани два растителни вида – Аnthurium , с червени цветове и плътна зелена листна маса и вида Scindapsus – със жълто зелени падащи надолу листа. Между тях за акцент са поставени по 3 броя от вида Spathiphyllum с красиви бели цветове. От нивото на тези цветарници се разкрива прекрасна гледка, освен към озеленените площи, също така и към голямата зелена стена и водният ефект с рибките.

За цялостното интериорно озеленяване е използвана разнообразна растителност, освен по цвят и листна маса и по хабитус на отделния вид. Така подбран видовият състав надхвърля 30-40 декоративни вида, което внася повече живот и и цвят в интериора.

Освен изграждането на това офисно пространство, фирма „Ти Ейч Консултинг“ ЕООД извършва и месечна поддръжка на растителността.

Ние като професионалисти смятаме, че сме изградили и поддържаме едно красиво и естетическо издържано, озеленено пространство, различаващо се по своя стил!