В обсега на изпълненето на озеленяването на х-л Еуфория, гр. Бровец са: разработване на работно проектирана по част „Паркоустройство”; затревяване и засаждане на дървесно –храстови групи. Всички работи по изргаждането на озеленяването са предадени от Ти Ейч Консултинг ЕООД през месец октомври, 2011 год.