Към края на месец юли, 2013 г. Ти Ейч Консултинг ЕООД изпълни озеленяване на частен двор, намиращ се в кв. Горубляне, гр. София. На обекта бяха изпълнени следните елементи:

–  Ландшафтно Проектиране и осъществяване на Авторски надзор по всички специалности

– Озеляняване

–  Изграждане на Автоматизирано Напояване

– Изграждане на воден ефект тип „Фонтан“

–  Изграждане на Осветителни тела

–  Изграждане на паркова мебел: Облицовка и изграждане на кладенец; Изграждане на дворна чешма; Изграждане на беседка, и фундамент и облицовка на беседка; Изграждане на декоративни пергули.

В последствие фирмата извършва регулярна поддръжка на обекта, като запазва безупречния декоративен ефект на изградените площи и съоръжения.