Дейности по изграждането на обекта:

  • Изготвяне на проект по част Озеленяване;
  • Изпълнение на дренаж
  • Изпълнение по автоматизирани поливни системи (АПС)
  • Зачимяване