През месец октомври 2014 година „Ти Ейч Консултинг“ завърши озеленяването и изграждането на детската площадка на Столичен Мол – Мега Мол Люлин. Разположен в столичния квартал Люлин, Мега Мола разполага с прилежаща площ 2,5 дка, от които по голяма част са изпълнени на общинска площ, и именно: изграждане на парково пространство, парково оборудване и детска площадка на открито.

В обхвата на дейностите, които бяха извършени на обекта влизат проектиране по част „Озеленяване“, вертикална планировка и моделиране на терена, засаждане на дървесно-храстова растителност, затревяване с хидропосев, изграждане на детска площадка и доставка и полагане на паркови пейки и кошчета.

Изграденото озеленяване е в хармонична връзка със сградата и прилежащото квартално пространство, като допринася за по-хармочната визия на търговския комплекс като цяло.