През ноември месец, 2013 г. Ти Ейч Консултинг ЕООД изпълни вътрешна тераса (тип покривно озеленяване) на жилищна сграда, намираща се на бул. Яворов, гр. София. На обекта бяха изпълнени сухи реки с декоративен бял камък и чакъл; скален кът, жив плет от туи и засаждане на дървестно-храстова растителност; и изграждане на автоматизирано напояване на покривно ниво; В последствие фирмата извършва регулярна поддръжка на обекта, като запазва безупречния декоративен ефект на изградените площи.