Какви проблеми и трудности можем да срещнем при изграждане на поливни системи?

Изграждането на поливна система, съобразена с нуждите на терена, не е лесна задача. Често пъти изграждането на добра и работеща такава система преминава през много пречки и претърпява промени, за да върши най-добра работа.

Сред най-често срещаните трудности е проектирането и поставянето на напоителна система когато имаме разпокъсани площи и градини с много пътеки. Един от най-благоприятните варианти е растителността да е разположена в краищата на площите. Това намалява разходите за инсталацията и налага по-малко влагане на материали (тръби, клапани). От значение е и количеството растителност, както и близостта до основен източник на вода.

От значение е количеството, типа и разположението на засадената растителност. Ако се налага да инсталирате напоителна система във вече изградена и засадена площ, най-добрият вариант е да се консултирате предварително със специалист.

За целите на поливането трябва да се осигури източник на вода с определено налягане и дебит.

Не е за подценяване и видът на почвата, която ще се полива. Тя трябва да е достатъчно пропусклива, без да задържа водата. Колкото по-добри свойства има почвата, толкова по-ефективно ще бъде напояването.

От значение е дали в градината или площта, в която се изгражда системата, има сенчести или слънчеви места. Поливането на тези специфични зони трябва да бъде съобразено с тяхното местоположение и осветеност през деня.

Формата на терена също е важна, от гледна точка на цена и трудност на инсталацията на поливната система.

 

Изграждане на напоителна система

Проектирането и изграждането на напоителна система преминава през няколко основни етапа. На първо място се подготвя план според площта, формата и ландшафта на терена (двора, градината, обекта). Проектирането на самата иригационна структура се извършва от инженерен екип, който оценява нуждите и взима предвид спецификата на терена, насажденията и други фактори. След това се извършват изкопните и насипни работи. Прокопават се канали, инсталират се тръбите, след което каналите се покриват (затрупват).

Следва полагането на тръбите – т.нар. тръбна разводка, както и мотниране на монтаж на разпръсквачите. Системите се организират на кръгове, които улесняват работата по иригацията. Напоителната система се командва от колекторна кутия, в която са клапаните, филтрите и останалите елементи. Монтажът на контролната кутия трябва е на място, което е лесно за достъп и сервизно обслужване. Клапаните и тръбите се свързват с програматор, който включва и изключва всеки кръг от системата.

Някои иригатори се свързват със сензори, които спомагат за по-добра ефективност.

Напоителната система се свързва с водоизточник – ВиК мрежа, кладенец, водоем, водно хранилище или източник на вода от друг тип.

 

Материали и работа по изграждането на поливна система

За изграждане на напоителна система ще ви трябват:

• тръби
• маркучи
• кабели
• фитинги
• клапани
• сензори за дъжд, влага, температура
• разпръсквачи
• програматор
• колекторна кутия
• консумативи за експлоатация и поддръжка

 

Работата по проектирането и изграждането на работеща иригационна система е комплексна величина, в която се включват:

• планиране и проектиране на системата
• изкопни и монтажни дейности
• полагане на тръби, клапани
• монтаж и свързване

[dt_gap height=“25″]

Изпратете Запитване
[dt_gap height=“25″ /]
[contact-form-7 id=“3114″ title=“запитване“]
[dt_gap height=“25″ /]

Повече от „Tи Ейч Консултинг“